Tesla 8 Series Products

Tesla 8系列產品為第一代Tesla GPU高效能運算產品。這些產品目前已終止出貨,並由Tesla Tesla 10-產品系列所取代。

Tesla 8系列共有三種產品:

硬體支援

基於NVIDIA之產品的維修申請、更換及保固事項,請聯絡銷售該展品的經銷商/零售業者,若是在NVIDIA.com線上購買,請聯絡NVIDIA技術支援